Aktualności

Jesteś tu: Home >> Aktualności

Walne PTS-u

Zarząd Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego serdecznie zaprasza na  Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PTS-u, które odbędzie się w dniu 6.11.2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Puszczykowie ul. Podgórna 21. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin ustalono na 18:15 tego samego dnia.


PROGRAM  ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przyjęcie programu.

4. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2017 roku.

5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Wniosek o zatwierdzenie sprawozdań.

8. Dyskusja - wolne wnioski.

9. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy :)

Za Zarząd

Jakub Janaszek

Kalendarz imprez sportowych

Zachęcamy Państwa do przesyłania proponowanych terminów zawodów sportowych. Z wyprzedzeniem będziemy mogli przekazać je członkom naszego Towarzystawa...

Polecamy