Aktualności

Jesteś tu: Home >> Aktualności

Walne PTS-u

Zarząd Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego ma zaszczyt zaprosić na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków PTS-u, które odbędzie się w dniu 17.05.2017 r. o godz. 18:00 w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie ul. Wysoka 1. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin ustalono na 18:15 tego samego dnia.

PROGRAM  ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przyjęcie programu.

4. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2016 roku.

5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Wybór komisji skrutacyjnej.

8. Wybór nowego Zarządu stowarzyszenia.

9. Ogłoszenie wyników.

10. Przemówienie Prezesa Zarządu.

11. Dyskusja - wolne wnioski.

12. Zakończenie zebrania.

Kalendarz imprez sportowych

Zachęcamy Państwa do przesyłania proponowanych terminów zawodów sportowych. Z wyprzedzeniem będziemy mogli przekazać je członkom naszego Towarzystawa...

Polecamy