Aktualności

Jesteś tu: Home >> Aktualności

Walne PTS

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Zarząd Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego ma zaszczyt zaprosić na Walne Sprawozdawcze – Wyborcze  Zebranie Członków PTS-u, które odbędzie się w dniu 30.03.2014r. o godz. 18:00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Podleśnej 4. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin ustalono na 18:20 tego samego dnia.

PROGRAM ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjęcie programu
 4. Sprawozdanie zarządu z działalności w 2014 roku
 5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Głosowanie nad sprawozdaniami
 8. Wybór nowego Członka zarządu
 9. Plan działań na nadchodzący rok
 10. Dyskusja – wolne wnioski
 11. Zakończenie zebrania

Serdecznie zapraszamy

Za Zarząd

Wojciech Majchrzak

Kalendarz imprez sportowych

Zachęcamy Państwa do przesyłania proponowanych terminów zawodów sportowych. Z wyprzedzeniem będziemy mogli przekazać je członkom naszego Towarzystawa...

Polecamy