Jak zostać członkiem PTS

Jesteś tu: Home >> Jak zostać członkiem PTS

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE


Roczna składka w wysokości 40,00 zł, uprawnia do:

  • Członkostwa w jednej z największych i najdłużej działających organizacji pożytku publicznego w Puszczykowie.
  • Zniżek cenowych we wpisowym na turnieje i imprezy sportowe organizowane przez PTS
  • Brania udziału bez dodatkowych kosztów w zorganizowanych zajęciach sportowych w takich dyscyplinach jak: badminton, bieganie, wycieczki rowerowe
  • Korzystanie z sali gimnastycznej na preferencyjnych warunkach (dzieci i dorośli).
  • Możliwość reprezentowania naszej organizacji na arenie sportowych zmagań.
  • Zabierania głosu na Walnych Zebraniach jako członek zrzeszony, wybieranie władz Towarzystwa, współudział w podejmowaniu decyzji.

*Składka dla osób spoza Puszczykowa wynosi 150zł za rok

Przydatne dokumenty

1. Deklaracja członkowska  pobierz
2. Statut Puszczykowskiego Towarzstwa Sportowego pobierz

Kalendarz imprez sportowych

Zachęcamy Państwa do przesyłania proponowanych terminów zawodów sportowych. Z wyprzedzeniem będziemy mogli przekazać je członkom naszego Towarzystawa...

Polecamy