Jak zostać członkiem PTS

Jesteś tu: Home >> Jak zostać członkiem PTS

PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE


Roczna składka w wysokości 40,00 zł, uprawnia do:

  • Członkostwa w jednej z największych i najdłużej działających organizacji pożytku publicznego w Puszczykowie.
  • Zniżek cenowych we wpisowym na turnieje i imprezy sportowe organizowane przez PTS
  • Korzystanie z sali gimnastycznej na preferencyjnych warunkach (dzieci i dorośli).
  • Możliwość reprezentowania naszej organizacji na arenie sportowych zmagań.
  • Zabierania głosu na Walnych Zebraniach jako członek zrzeszony, wybieranie władz Towarzystwa, współudział w podejmowaniu decyzji.

*Składka dla osób spoza Puszczykowa wynosi 150zł za rok

**Składka do sekcji badmintona wynosi 50zł/miesięcznie i uprawnia do uczestnictwa w treningach 3 razy w tygodniu pod okiem doświadczonych trenerów.

Przydatne dokumenty

1. Deklaracja członkowska  pobierz
2. Statut Puszczykowskiego Towarzstwa Sportowego pobierz

Kalendarz imprez sportowych

Zachęcamy Państwa do przesyłania proponowanych terminów zawodów sportowych. Z wyprzedzeniem będziemy mogli przekazać je członkom naszego Towarzystawa...

Polecamy